Ngoại ngữ Văn Lang chuyên luyện thi Chuẩn Đầu Ra TOEIC, Khung Năng lực Ngoại ngữ Việt Nam và IELTS.

                Trang Đào Tạo Trực Tuyến Ngoại ngữ Văn Lang cung cấp ngân hàng tài liệu luyện thi

1. Chuẩn Đầu Ra TOEIC cho sinh viên các trường đại học.

2. Các cấp độ A2, B1, B2 và C1 của Khung Năng Lực Ngoại Ngữ Việt Nam.

3. Luyện thi chứng chỉ quốc tế IELTS.

Tài liệu luyện thi có những đặc điểm: 

- CÁC GIÁO TRÌNH TOEIC ĐƯỢC CHUYỂN THÀNH DẠNG BÀI TẬP TƯƠNG TÁC PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH TỰ RÈN LUYỆN.

- BÀI TẬP TƯƠNG TÁC CUNG CẤP ĐẦY ĐỦ ĐÁP ÁN, LỜI THOẠI VÀ GIẢI THÍCH.

HỌC MỌI LÚC, MỌI NƠI TRÊN SMART PHONE VÀ LAPTOP.

Ngoại ngữ Văn Lang cung cấp miễn phí quyền sử dụng cho các cấp độ TOEIC 250 - 350. Để đăng ký, email họ tên, số điện thoại về saigontyphoon@gmail.com.